Bifidobacterium infantis (DSM 33361)

Những nghiên cứu khoa học có chất lượng cao đã nghiên cứu sự tác động của chủng lợi khuẩn Bifidobacterium infantis (DSM 33361) ở những trẻ sinh non. Bifidobacterium infantis (DSM 33361) đã được nghiên cứu như là một phần của hỗn hợp lợi khuẩn gồm 3 chủng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hỗn hợp 3 chủng cụ thể này có thể giúp hình hành hệ vi sinh vật đường ruột của những trẻ sinh non, điều này quan trọng đối với sức khỏe.

DỮ LIỆU THỰC TẾ
Trong các nghiên cứu khoa học, Bifidobacterium infantis (DSM 33361) có liên quan đến sự phát triển khỏe mạnh của hệ tiêu hóa ở trẻ sinh non.

Bifidobacterium infantis (DSM 33361) của Chr.Hansen

Chủng lợi khuẩn Bifidobacterium infantis (DSM 33361) được tách ra khỏi ruột của một trẻ sơ sinh khỏe mạnh. Bifidobacterium infantis (DSM 33361) an toàn để sử dụng, đã được cấp trạng thái QPS1 (Qualified Presumption of Safety – Đủ điều kiện về an toàn) ở Châu Âu. Bifidobacterium infantis (DSM 33361) đã được sử dụng như một thành phần trong thực phẩm và thực phẩm bổ sung kể từ những năm đầu 1990.

Bifidobacterium infantis (DSM 33361) có liên quan đến các lợi ích đối với sức khỏe dành cho trẻ sinh non

Bifidobacterium infantis (DSM 33361) đã được nghiên cứu như là một phần của một hỗn hợp lợi khuẩn gồm 3 chủng cụ thể trong 2 nghiên cứu khoa học có chất lượng cao ở hơn 1.200 trẻ sinh non. 2 chủng còn lại trong hỗn hợp là Bifidobacterium, BB-12® và Streptococcus thermophilus, TH-4®.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Bifidobacterium infantis (DSM 33361) có thể giúp giải quyết các vấn đề về hệ tiêu hóa có thể xảy ra ở trẻ sinh non. Cụ thể, chủng lợi khuẩn Bifidobacterium infantis (DSM 33361) có thể giúp giảm tới 50% số trẻ sinh non có vấn đề về phát triển hệ tiêu hóa.2,3

Đọc thêm về chủng Bifidobacterium infantis (DSM 33361) ở trẻ sinh non .

Chủng Bifidobacterium infantis có thể hỗ trợ quá trình hình thành hệ vi sinh vật đường ruột ở trẻ sơ sinh

Sữa mẹ chứa các phân tử đường có tên là human milk oligosaccharides (HMO).4 Các phân tử đường này có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa của trẻ sơ sinh vì vi khuẩn Bifidus (vi khuẩn có lợi) sử dụng các phân tử này để phát triển và sinh sôi về số lượng trong hệ đường ruột. Để có thể sử dụng các phân tử này thì trước tiên, hệ vi sinh vật đường ruột phải chia nhỏ chúng thành những phần có thể sử dụng được. Rất tiếc là phần lớn vi khuẩn trong đường ruột của trẻ sơ sinh không thể sử dụng các phân tử này vì chúng thiếu những enzyme cần thiết để chia nhỏ các phân tử đó. Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn Bifidobacterium infantis có các enzyme cần thiết này. Điều này cho thấy rằng sự kết hợp giữa các HMO và một chủng Bifidobacterium infantis có thể giúp tăng số lượng vi khuẩn Bifidus có lợi trong hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ sơ sinh, nhờ đó giúp ích cho sức khỏe của trẻ về lâu dài. 5,6

Chủng lợi khuẩn Bifidobacterium infantis (DSM 33361) kết hợp với các chủng khác được khảo chứng nhiều ở trẻ sơ sinh, chẳng hạn như Bifidobacterium, BB-12® hoặc Lactobacillus rhamnosus, LGG® có thể giúp hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ sơ sinh.

Hãy tham vấn một chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tìm hiểu thêm về cách hỗ trợ sức khỏe của trẻ sinh non.

Nguồn: https://global.theprobioticsinstitute.com/vi/chr-hansen-probiotics/b-infantis