Giới thiệu
Cell Biotech Co .,Ltd

Xuất phát ban đầu là nhà nghiên cứu, Cell Biotech đã trở thành công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng lợi khuẩn từ vi khuẩn Acid Lactic Bacteria. Ngày nay, Cell Biotech là một nhóm gồm hơn 300 chuyên gia vi sinh vật chỉ tập trung nghiên cứu hoàn toàn vào Probiotic.

Dựa trên thành quả nghiên cứu invivo, invitro và nghiên cứu lâm sàng trên chủng vi sinh vật phân lập và công thức chủng phối hợp trong sản phẩm, đặt biệt là công nghệ lớp bao kép (Dual coated) đã được cấp bằng sáng chế trên thế giới

Tìm hiểu thêm

Chiến lược
One Stop Solution

Cell Biotech đã tạo ra chiến lược cốt lõi cho hoạt động của mình trên toàn cầu – “One Stop Solution”. Đây là giải pháp toàn diện, bắt đầu từ tìm kiếm và phân lập chủng, nghiên cứu hiệu quả và an toàn chủng, nghiên cứu chức năng, kỹ thuật bao bảo vệ vi khuẩn, công thức phối hợp chủng và ứng dụng vào sản phẩm, cho đến phân phối và dịch vụ người dùng.

Tìm hiểu thêm
About

Cell Biotech Co .,Ltd

Xuất phát ban đầu là nhà nghiên cứu, Cell Biotech đã trở thành công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng lợi khuẩn từ vi khuẩn Acid Lactic Bacteria. Ngày nay, Cell Biotech là một nhóm gồm hơn 300 chuyên gia vi sinh vật chỉ tập trung nghiên cứu hoàn toàn vào Probiotic.
Dựa trên thành quả nghiên cứu invivo, invitro và nghiên cứu lâm sàng trên chủng vi sinh vật phân lập và công thức chủng phối hợp trong sản phẩm, đặt biệt là công nghệ lớp bao kép (Dual coated) đã được cấp bằng sáng chế trên thế giới

Tìm hiểu thêm
Giải pháp

One Stop Solution

Cell Biotech đã tạo ra chiến lược cốt lõi cho hoạt động của mình trên toàn cầu – “One Stop Solution”. Đây là giải pháp của toàn diện, bắt đầu từ tìm kiếm và phân lập chủng, nghiên cứu hiệu quả và an toàn chủng, nghiên cứu chức năng, kỹ thuật bao bảo vệ vi khuẩn, công thức phối hợp chủng và ứng dụng vào sản phẩm, cho đến phân phối và dịch vụ người dùng.