Danh mục: Báo chí, truyền thông

Oriphamed được vinh danh “Sản phẩm, dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023”

Chương trình “Thương Hiệu Uy Tín – Chất Lượng Quốc Gia 2023” (lần thứ IX) sẽ tôn vinh những nỗ lực, bản lĩnh kiên cường, bền bỉ sáng tạo không ngừng của doanh nghiệp, chủ động thích ứng, chuyển đổi số...